گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان

شرکت الباگاز موفـق به دریافــت گواهینامه مــلی رعــایت حــقوق مصرف کنندگان از سوی سازمان حــمایت از تولیــدکنــندگــان و مصرف کنندگان در سال 96 گردید.شرکت الباگاز تولید و پخش کننده انواع اجاق گازهای فر دار و اجاق گاز طرح فر رد کردن